top of page
IMG_8481.PNG

Kwaliteitswaarborging 
& Privacy

Waarborgen van kwaliteit

Om de kwaliteit van zowel de therapeut als van de praktijk te waarborgen, is de therapeut aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters: 

De praktijk is middels AVAR visitatie gecertificeerd.

De praktijk is ingeschreven bij de KVK onder nummer 64938123

logovit.jpg
RBCZ-logo_CMYK_payoff.png
Logo_NVECP_2020_illustrator.png
image001.png
image001-2_edited.jpg

Klachtenreglement

  • In geval van klachten, maak dit bespreekbaar om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet voldoende zijn, de therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten), kijk hier voor meer informatie: meer informatie bij klachten

  • De therapeut is tevens aangesloten bij de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.

  • De therapeut valt onder de Wkkgz en dus onder het klacht- en tuchtrecht. De therapeut, die RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) geregistreerd is, valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

IMG_8337.PNG
SKJ_logo-e1525093474269.png
image001-1.jpg
image001.jpg

Meldcode

  • Bij ernstige zorgen omtrent uw kind, deelt de therapeut dit eerst met u als ouder(s)/verzorger(s). Tevens volgt de therapeut daarbij de stappen van de meldcode en houd u op de hoogte van het vervolg. De meldcode is een wettelijk verplicht afwegingskader, een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

2018 AMT kinderen Nancy Reinders logo.jpg
IMG_8543.PNG
integratieve therapie voor kinderen & jo

Privacy, bescherming persoonsgegevens

  • De persoonsgegevens die ten behoeve van de therapie door de therapeut verzameld worden, worden volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) verwerkt en bewaard.

  • Voor meer informatie, zie het privacydocument. Deze is opgenomen bij het (beveiligd) contactformulier.

Behandelovereenkomst en behandelplan

  • Indien de cliënt na het eerste (ouder)gesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt op papier vastgelegd en door alle betrokkenen getekend. Tevens wordt er een voorlopig behandelplan opgesteld. Dit plan geldt als richtlijn voor de inhoud van de therapeutische sessies met de cliënt.

IMG_8335.PNG

(Na)scholingen, symposia

  • Regelmatig bezoek ik symposia, volg ik scholingen of woon bijvoorbeeld lezingen bij. Dit doe ik enerzijds vanuit nieuwsgierigheid, anderzijds omdat ik me zowel als mens als als therapeut verder wil blijven ontwikkelen. Het is mijns inziens ook nodig om kennis te hebben van nieuwe ontwikkelingen en inzichten, zodat ik deze kan integreren in mijn therapeutschap. Mede daarvoor lees ik ook veel vakliteratuur.

  • Enkele gevolgde (na)scholingen en symposia: 'symposia jongeren en depressie' (2019), Congres 'Een pleister tegen tranen'(2020), 'Juridische aspecten (gezondheids)zorg' (2020), 'Intergenerationele overdracht binnen complexe gezinnen'(2021) 'Hechting en Troost, een spannend duo'(2021), 'Suïcidepreventie'(2021), 'Gezinsbehandeling bij trauma' (2021), ‘Gender- en seksuele diversiteit' (2021), ‘AD(H)D van binnenuit’ (2022), ‘Geef me de vijf – dit is autisme’ (2022), ‘Basis- en verdiepingsopleiding beroepscode, -ethiek en tuchtrecht’ (2022), ‘de levende erfenis van trauma transformeren, toepassing in de praktijk’ (2022), Masterclass Body Basics vanuit Sensorimotor Psychotherapy (2023).

Zie voor een volledige achtergrond het linkedIN-profiel

bottom of page