top of page
drs. Nancy Reinders, therapeut
contact welkom bij puurik
IMG_8481.PNG

Contact

Contactgegevens

Puur IK, praktijk voor integratieve kinder- en jeugdtherapie en mindfulness

IMG_8334.PNG

drs. Nancy Reinders, integratieve kinder-, jeugdtherapeut en mindfulnesstrainer

Adres: Villapark 10  5667 HV  GELDROP

(voldoende parkeergelegenheid en bereikbaar met openbaar vervoer.

LET OP: parkeer op de weg en niet op de groenstrook, dit i.v.m. mogelijke boetes)

Telefoon: 06 – 444 94 570 (je kan me altijd bellen!)

Email: info@puurik-therapie.nl

Praktijkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Gedurende schoolvakanties is de praktijk gesloten.

Direct contact opnemen:

IMG_8336.PNG
IMG_8337.PNG

Tarieven en vergoedingen

 

Het tarief per consult met cliënt, ouder(s)/verzorger(s) bedraagt € 95,00.

Het tarief per gesprek/overleg met een derde -uiteraard na overleg met cliënt/ouder(s)/verzorger(s)- worden berekend als een psychotherapieconsult en bedraagt € 95,00.

Een schoolobservatie (duur 1,5uur) bedraagt € 135,00 (dit is inclusief reistijd en reiskosten).

Een telefonisch consult is tot 30min. éénmalig gratis. Telefonische vervolggesprekken bedragen € 50,00 per 30 minuten.

Brusjescoaching en oudercoaching

Het tarief is € 95,00 per consult.

Verslagen 

Verslagen voor derden worden in overleg met of op verzoek van cliënt of ouder(s)/verzorger(s) geschreven, kosten hiervoor bedragen € 95,00 per verslag. 

Mindfulness – aandachttraining Methode Eline Snel

De training bestaat uit 8 x 1 uur per week voor kinderen (8-14j) en 10 x 1-1,5uur voor jongeren (14-19j).

Kosten zijn € 219,00 (4-12jaar) en € 245,00 (13-19jaar), dit is inclusief het boek 'stilzitten als een kikker' óf het boek 'ruimte geven en dichtbij zijn' en andere (oefen)materialen. Daarnaast een (online) kennismaking en een korte (online) evaluatie achteraf. 

(Enkele zorgverzekeraars vergoeden mindfulness in het kader van preventie)

Integratieve kinder- en jeugdtherapie

Afspraken tijdig afzeggen

Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of verzetten dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch, middels mail of middels sms te laten weten, indien dit later is, worden de kosten van het consult, ongeacht de reden van annulering, alsnog in rekening gebracht.

Bij mindfulness graag z.s.m. doorgeven als je een les afwezig bent. Helaas kan een les niet ingehaald worden omdat het een groepstraining betreft. Ook is er geen restitutie mogelijk. 

Facturatie

Facturen worden eind van de maand verstuurd en dienen binnen 14 dagen voldaan te worden.

De factuur voor een mindfulnesstraining dient bij start van de training voldaan te zijn. Er is geen restitutie mogelijk bij voortijdig beëindigen van de training door de deelnemer. Een week na de training is er een reserveles mocht er onverhoopt een les uitvallen.

De praktijk is aangesloten bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 64938123

Vergoedingen

IMG_8335.PNG

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) integratieve therapie vanuit de aanvullende verzekering. Integratieve therapie is complementaire zorg. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Zie voor een overzicht van zorgverzekeraars die vanuit de aanvullende verzekering integratieve kinder- en jeugdtherapie vergoeden: www.vit-therapeuten.nl "overzicht vergoedingen".

 

Als de verzekeringsmaatschappij de therapie niet vergoed, kunt u de gemaakte kosten voor de therapie wellicht aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte. Voor meer informatie informeer bij de belastingdienst.

 

De praktijk heeft diverse contracten met gemeenten* voor vergoeding via de Jeugdwet (tot 18 jaar).

* gemeenten 10voordejeugd: Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Waalre, Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten)

* gemeenten samenvoorjeugd: Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Best, Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden

 

Voor meer informatie over eventuele vergoeding van integratieve kinder- en jeugdtherapie, neem contact op met de praktijk.

bottom of page