top of page

Kindertherapie

Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een laagdrempelige, kindgerichte, kortdurende en vraaggestuurde vorm van psychotherapie voor kinderen op de basisschool (4 t/m 12 jaar).

Deze therapie is vraaggestuurd en procesgericht en combineert verschillende therapievormen* omdat elk kind uniek is en dus een individuele en afgewogen begeleiding nodig heeft. Ieder kind is immers een totaalpersoon, waarbij gedrag, denken, familiesysteem, emoties, gevoelens en het lichaam elkaar beïnvloeden. De therapie richt zich zowel op de binnenwereld van het kind als op de buitenwereld.

De integratieve therapeut ziet en hoort het kind tijdens deze kortdurende, intensieve en kindgerichte therapie. Een vertrouwensrelatie is hierbij de basis. De therapeut begeleidt het kind om te ontdekken wat zijn of haar probleem is, wat erachter ligt en wat hij of zij nodig heeft om dit op te lossen of om ermee om te gaan. De therapeut past de therapie aan aan de (onderliggende) vraag van het kind. Noch de methode, noch de klacht, noch de therapeut staan centraal. De therapeut richt zich op het doel van het kind en zet het kind en zijn omgeving in proces om dit doel te behalen. Hierbij wordt het zelfhelend en beeldend vermogen van het kind gestimuleerd. De therapie wordt zo op maat van het individuele kind gemaakt. Tegelijkertijd richt de therapeut zich op het verkrijgen van meer zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfzorg, zelfbeschikkingsgevoel, zelfstandigheid, zelfliefde, zelfregulatie en zelfrespect van het kind.

kindertherapie puurik wat is integratieve kindertherapie

De visie van de integratieve therapeut is: ‘het kind weet het, kan het en doet het’

Door gebruik te maken van o.a. therapeutisch spel, drama, creatief materiaal, metaforen, imaginaties en gesprekken en deze af te stemmen op het kind, sluit de begeleiding aan op het individuele kind en niet andersom. Integratieve therapie is therapie op maat waarbij coaching, counseling en mediation onderdelen zijn. Ouders worden actief betrokken.

*Integratieve therapie betekent dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende verklaringsmodellen:

o Het systeemtherapeutisch model: de communicatie binnen het gezin en omgeving

o Het gedragstherapeutisch model: aan- en afleren van gedrag, aanleren van vaardigheden

o Het ontspanningsmodel: draaglast-draagkracht verhouding

o Het transpersoonlijk model: wie ben je, zingeving en identiteitsvorming

o Het psychodynamisch model: onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden verwerken

o Het medisch model: welke lichamelijke processen spelen zich af

Integratieve kindertherapie, voor wie?

Integratieve kindertherapie is een therapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar oud.

Kinderen (én hun ouders) kunnen onder andere worden geholpen bij:

o lichamelijke klachten zonder medische oorzaak: astma, eczeem, pijnklachten, hyperventilatie

o probleemgewoonten: nagelbijten, haarplukken, snoepen, piekeren, herhalen van rituelen

o emotionele conflicten: rouwverwerking, last van de gevolgen van een echtscheiding, slachtoffer van pesten, angsten

o gedragsproblemen: driftbuien, huilbuien, opstandig gedrag, teruggetrokken gedrag

o ontwikkelingsproblemen: slaap-, eet- en zindelijkheidsproblemen

o problemen in het contact met anderen: snel ruzie, verlegen, onzeker

o het leren omgaan met bijzondere eigenschappen: hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) of een (bepaald aspect van een) stoornis zoals ADHD/ Autisme/ Gilles de la Tourette e.a.

IMG_8395 2.PNG
IMG_8394 2.PNG

Voor wie niet?

Contra-indicaties en dus niet te behandelen met integratieve therapie zijn persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinnigheid (AS-II uit de DSM-IV)

IMG_8400 2.PNG
IMG_8399 2.PNG
IMG_8398 2.PNG
IMG_8423.PNG

Het verloop

Na aanmelding en een eerste telefonisch contact wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste (ouder)gesprek. Ouder(s) vullen voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst over de ontwikkeling van het kind en de reden van aanmelding in ter voorbereiding van het gesprek.

Tijdens het eerste oudergesprek (beide ouders zonder hun kind) wordt gezamenlijk onderzocht of hun kind geholpen zou kunnen zijn met integratieve kinder- en jongerentherapie. Ouders worden in het gesprek tevens gecoacht en in proces gezet om hun kind te ondersteunen. Na afloop van het eerste gesprek besluiten ouders en therapeut of er een eerste afspraak voor het kind gemaakt wordt, zodat het kind ook zelf kan ervaren of hij/zij haar klacht/probleem bij puur ik wil gaan aanpakken.

De eerste vijf kindsessies onderzoekt de therapeut de klacht, de wensen van het kind en de middelen die het kind ter beschikking heeft om de klacht aan te pakken.

Afhankelijk van het tempo en de mogelijkheden van het kind stelt de therapeut een voorlopig behandelplan op. Dit plan geldt als richtlijn voor de inhoud van de therapeutische sessies met het kind.

Er vindt na iedere 5 sessies een oudergesprek plaats, uiteraard kan er op verzoek ook tussendoor een gesprek of bijvoorbeeld een schoolobservatie plaatsvinden. Tijdens het oudergesprek wordt gesproken over de ervaringen, mogelijke veranderingen en over het verdere verloop van de therapie.

Er zijn kinderen die al vrij snel een verandering laten zien, er zijn ook kinderen die meer tijd nodig hebben. Integratieve kinder- en jongerentherapie is een intensieve en kortdurende therapie. Gemiddeld zijn zeven tot twaalf sessies nodig (1x per week).

bottom of page